Відділ освіти, охорони здоров`я, культури, молоді та спорту виконавчого комітету Михайлівської сільської ради Кам`янського району Черкаської області

Атестація вчителів закладів освіти у Михайлівській ОТГ

 Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічні звання.

Основними принципами атестації є відкритість, колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, об’єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.

2 квітня 2018 року на базі Михайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів пройшла атестація педагогічних працівників закладів освіти Михайлівської ОТГ.

Атестаційною комісією були проатестовані на відповідність займаній посаді та підтвердження вищої кваліфікаційної категорії вчителі Михайлівської

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Острик Анатолій Миколайович, Харченко Ольга Олексіївна, Ромашина Валентина Миколаївна, Безпала Катерина Анатоліївна.

Учителі, які атестувалися, презентували свою професійну діяльність у вигляді портфоліо. Кожен учитель показав високий рівень фахової майстерності, власні творчі здобутки та результати роботи з обдарованими дітьми.

Атестація для вчителя є стимулом цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності, росту професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

Опубліковано 02.04.2018 в розділі Новини